Hasta Kabul Sekreteri Nasıl Olunur ?

Hasta Kabul Nedir ?

Hasta kabul, hastanelerde veya özel sağlık kliniklerinde, bütün hastaların, hasta yakınlarının ve diğer kişilerin ön kabulünü gerçekleştiren personellerdir. Bu noktalarda hastaları karşılama, iletişim kurma ve destek verme gibi tüm faaliyetleri gerçekleştirmek ve aynı zamanda hasta ve hasta yakınlarını çeşitli konularda bilgilendirmekle görevlidir. Hastaların, hastaneye giriş çıkışlarının yapılması, ilgili servislere sevki ve farklı faaliyetlerde bulunma noktasında hizmet verirler. 

Hasta kabul personellerinin, eski sağlık yönetmelik ve mevzuatlarına göre, üniversitelerin, tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik ve hasta kabul gibi iki yıllık ön lisans bölümlerinden mezun olmaları gerekliydi. Fakat son yıllardaki mevzuat ve yönetmelik değişimleriyle birlikte, hasta kabul personelleri için herhangi bir önlisans şartı aranmıyor. Üniversitelerin kontrolünde meslek eğitimi veren biz Kurs ve Meslek Akademi gibi kuruluşların, çeşitli özel ve devlet kurumlarının ve meslek eğitim kursları gibi kurumların verdiği sertifikalar, hasta kabul personeli olmak için yeterli olmaktadır.

Hasta Kabul Nasıl Olunur?

Hasta kabul nasıl olunur noktasında, ilk olarak gerekli mesleki eğitimleri tamamlamanız gerekmektedir. Yukarıda bahsettiğimiz kurumlardan herhangi birinden, mesleki eğitim alarak sertifika sahibi olabilirsiniz. Bu kurumlardan birisi olan biz Kurs ve Meslek Akademi olarak hasta kabul personelliği için gerekli eğitimleri vermekteyiz.

 

Bu eğitimler ve sertifikaların haricinde, yukarıda da bahsettiğimiz üzere, üniversitelerin ilgili bölümlerinden önlisans diplomasına sahip olmanız da hasta kabul personelliği için yeterlidir. Fakat bu bölümlerden mezun değilseniz, tek seçenek bu eğitimler olmaktadır.

 

Bu noktada size avantaj sağlayacak bir husus, kursların verdiği sertifikaların Milli Eğitim Bakanlığı onaylı olması ve e-devlet sistemi üzerinden sorgulanabilir olmasıdır. Bunun yanında, sertifikaların uluslararası kuruluşlarca onaylanması da size artı katacak bir değer olarak karşımıza çıkar. Bu şartları sağlayan bir hasta kabul personeli adayının, çeşitli işe alım süreçlerinde, rakiplerine nazaran daha avantajlı olduğu sıkça görülmüştür. Bu noktada diğer adayların önüne geçmek için, bu eğitimleri hatırı sayılır kurumlardan almak önem teşkil eder. Bu noktada biz Kurs ve Meslek Akademi olarak verdiğimiz sertifikalarda, bu şartların tümünü yerine getiriyoruz. Ayrıca Kurs ve Meslek Akademi hizmet verdiği alanda, eğitim kalitesi ve sertifika geçerliliği noktasında, diğer rakip kurumlardan her zaman bir adım önde olmuştur.

Bu sertifikaları elde ettikten sonra kalan süreçte, ilgili hastane veya özel kliniklere başvuru sürecinde, hazırladığınız özgeçmişiniz ve özgeçmişte belirttiğiniz e-devlet onaylı sertifikanızı eklemelisiniz.

Hasta Kabul Personeli Görevleri Nelerdir?

Hasta kabul personelinin hastanede ön kabul servislerinde, hastaları yönlendirmeyle alakalı birtakım görevleri bulunur. Bu görevler şunlardır:

  • Hasta giriş çıkışları için gerekli dosya ve elektronik dosya protokollerini gerçekleştirerek, bu prosedürleri tamamlamak.
  • Sosyo-ekonomik anlamda eksikliği bulunan hastaların, ilgili birimlerle iletişimini sağlamak.
  • Servislerde, hasta yatışları ile ilgili gerekli belgeleri dosyalamak ve tamamlamak.
  • Hasta ve hasta yakınlarına, klinik ve hastane kural ve kaideleri hakkında gerekli bilgilendirmeleri yapmak.
  • Hastane veya klinikte bulunan halka ilişkiler departmanı için, servislerde bulunan hasta sayılarını raporlamak.
  • Gerekli prosedürleri tamamlanan, işlemleri biten belgeleri ilgili arşivlere yönlendirmek.
  • Doğum ve ölümle ilgili gerekli belgeleri düzenleyerek ilgili departmana sevk etmek.
  • Hasta kabul bölümünde, gerekli yazışmaları yapmak ve iletişimi sağlamak.
  • Çalıştığı bölümde gerekli olan sarf malzemeleri ve ekipmanların, stok durumu, periyodik bakımları ve gerekli görülürse temini gibi faaliyetleri yürütmek.
  • Düzenli olarak istatistiki verileri raporlayarak ilgili birimlere iletmek.

Gibi temel görevleri olan hasta kabul personelleri, bu görevleri dışında herhangi bir başka birimde sorumlulukları yoktur. Bu görevlerden de anlaşılabileceği üzere hastane veya kliniklerin ön kabul birimlerinde, iletişim sorumluları olarak idari işlerde görev alırlar.